Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dwuosiowego wielofunkcyjnego o napędzie CNG z wymienną zabudową zamiatarki na posypywarko-solarkę wraz z osprzętem

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dwuosiowego wielofunkcyjnego o napędzie CNG z wymienną zabudową zamiatarki na posypywarko-solarkę wraz z osprzętem.

 

 materiały do pobrania:

Załączniki:

 • 2018-OJS163-372099-pl.pdf 
 • SIWZ_leasing zamiatarki.pdf 
 • Zal Nr 1 Oferta.doc 
 • Zal Nr 1a - warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego.docx 
 • Zal. nr 1b - specyfikacja_techniczna_pojazdu.docx 
 • espd-request.zip 
 • Zal Nr 3 oświadczenie.docx 
 • Zal Nr 4 oświadczenie.docx 
 • Zal Nr 5 oświadczenie - grupa kapitałowa.docx 
 • Zal Nr 6 zobowiązanie do oddania zasobów.docx 
 • Zal Nr 7 OPZ (1).docx 
 • Wyjaśnienie treści SIWZ_11.09.2018 (Pyt. 1 - 16).pdf 
 • Zal Nr 1b specyfikacja techniczna (1) - 11.09.2018.docx 
 • Wyjaśnienie treści SIWZ_17.09.2018 (Pyt. 17).pdf 
 • Wyjaśnienie treści SIWZ_24.09.2018 (Pyt. 18 - 37).pdf 
 • 2018-OJS185-418293-pl.pdf 
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf 
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf