Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie - nr zamówienia 19/B/2018

BZP głoszenie nr 644514-N-2018 z dnia 2018-11-06 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.:
 
Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie : RPPM.11.02.00-22-0015/17-00.

 

 materiały do pobrania:

Załączniki:

 • Ogłoszenie.pdf 
 • SIWZ.pdf 
 • Załącznik nr 1 do SIWZ.docx 
 • Załącznik nr 1a do SIWZ.docx 
 • Załącznik nr 2 do SIWZ.docx 
 • Załącznik nr 3 do SIWZ.docx 
 • Załącznik nr 4 do SIWZ.docx 
 • Załącznik nr 5 do SIWZ.docx 
 • Załącznik nr 6 do SIWZ.docx 
 • Załącznik nr 7 do SIWZ.docx 
 • Załącznik nr 8 do SIWZ.docx 
 • Załącznik nr 9 do SIWZ.docx 
 • Załącznik nr 10 do SIWZ.docx 
 • Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana SIWZ_15.11.2018 r..pdf 
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP.pdf