Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu o napędzie CNG z zabudową zamiatarki - nr zamówienia 22/T/2018

Ogłoszenie nr 653328-N-2018 z dnia 2018-11-29 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu o napędzie CNG z zabudową zamiatarki

 

 

Materiały do pobrania:

Załączniki:

 • Ogłoszenie.pdf 
 • SIWZ.pdf 
 • Zal. nr 1 Oferta.doc 
 • Zal. Nr 1a - warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego.docx 
 • Zal. Nr 1b - specyfikacja techniczna pojazdu.docx 
 • Zal. Nr 2 - oświadczenie art. 25a ust.1-podstawy wykluczenia.docx 
 • Zal. Nr 3 - oświadczenie - grupa kapitałowa.docx 
 • Zal. Nr 4 - oświadczenie.docx 
 • Zal. Nr 5 - OPZ.docx 
 • Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.pdf 
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 
 • Zal. nr 1 Oferta - NOWY.doc 
 • Wyjaśnienie treści SIWZ_06.12.2018.pdf 
 • Wyjaśnienie treści SIWZ_07.12.2018.pdf 
 • Zal. Nr 1b - specyfikacja techniczna pojazdu_07.12.2018.docx 
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (BIP).pdf