Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pn.: "Przebudowa istniejącego budynku warsztatowego B-5 na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie".

 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych na:

 „Przebudowę istniejącego budynku warsztatowego B-5 na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie”.

rodzaj: zamówienie o wartości poniżej 30 tys. Euro

tryb: otwarty


składanie ofert: 13.09.2019 r. do godz. 10:00 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku, ul. Szczecińska 112, Biuro Podawcze, Bud. A pokój numer 01

otwarcie ofert: 13.09.2019 r. o godz. 10:15 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku, ul. Szczecińska 112, Bud. A pokój numer 22

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pn.: Przebudowa istniejącego budynku warsztatowego B-5 na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie”.

 

Materiały do pobrania:

 

Załączniki:

  • SIWZ.pdf 
  • Zał. Nr 1 - formularz oferty.docx 
  • Zał. Nr 2 - wzór umowy.pdf 
  • PB_BIERKOWO_B5.pdf 
  • Przedmiar robót.pdf 
  • STWiORB.pdf 
  • Informacja dot. unieważnienia postępowania.pdf