Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2020 rok.

 

Ogłoszenie nr 635246-N-2019 z dnia 2019-12-12 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.:
 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2020 rok.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
 
 
 
 
Materiały do pobrania:

Załączniki:

  • Ogłoszenie BZP.pdf 
  • SIWZ.pdf 
  • Załączniki do SIWZ.doc 
  • Informacja z otwarcia ofert.pdf 
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf