Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej o poj. 10 m3 z funkcją czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej wraz z jej montażem na pojeździe hakowym.

Ogłoszenie nr 525007-N-2020 z dnia 2020-03-19 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej o poj. 10 m3 z funkcją czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej wraz z jej montażem na pojeździe hakowym.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 
 
 

!!! KOMUNIKAT !!!

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne w naszym kraju, w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo, uprzejmie prosimy o przesyłanie ofert w przetargach krajowych, w miarę możliwości, za pośrednictwem operatora pocztowego, z pominięciem kurierów i osobistego dostarczania ofert. Zalecamy również ograniczenie Państwa osobistego udziału w publicznych otwarciach ofert we wszystkich przetargach.

Za utrudnienia przepraszamy.

 
 
 
 
 
Materiały do pobrania:

Załączniki:

 • Ogłoszenie BZP.pdf 
 • SIWZ.pdf 
 • Zal. Nr 1 - Oferta.doc 
 • Zal. Nr 1a - specyfikacja techniczna.docx 
 • Zal. Nr 2 - oświadczenie art. 25a ust.1-podstawy wykluczenia.docx 
 • Zal. Nr 3 - oświadczenie - grupa kapitałowa.docx 
 • Zal. Nr 4 - OPZ.pdf 
 • Wyjaśnienie treści SIWZ - 25.03.2020 r.pdf 
 • Wyjaśnienie treści SIWZ_01.04.2020 r.pdf 
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP.pdf 
 • Wyjaśnienie i ZMIANA treści SIWZ_02.04.2020.pdf 
 • Zal. Nr 4 - OPZ_02.04.2020docx.pdf 
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf 
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf