Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

 

Ogłoszenie nr 575838-N-2020 z dnia 2020-08-24 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. 

 

 KOMUNIKAT

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne w naszym kraju, w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo, uprzejmie prosimy o przesyłanie ofert w przetargach krajowych, w miarę możliwości, za pośrednictwem operatora pocztowego, z pominięciem kurierów i osobistego dostarczania ofert. Zalecamy również ograniczenie Państwa osobistego udziału w publicznych otwarciach ofert we wszystkich przetargach.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Materiały do pobrania:

 

Załączniki:

 • Ogłoszenie BZP.pdf 
 • SIWZ.pdf 
 • załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.xlsx 
 • załącznik nr 1 do umowy - wykaz punktów poboru energii elektrycznej.xlsx 
 • załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty.doc 
 • załącznik nr 2 do umowy - pełnomocnictwo_.doc 
 • załącznik nr 3 do SIWZ - formularz cenowy.doc 
 • załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc 
 • załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc 
 • załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.doc 
 • Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej.docx 
 • Wyjaśnienie treści SIWZ_26.08.2020.pdf 
 • Wyjaśnienie treści SIWZ_01.09.2020.pdf 
 • Informacja z otwarcia ofer - energia elektryczna.pdf 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf