Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021 w ilości 2.500 Mg.

 

Ogłoszenie nr 586813-N-2020 z dnia 2020-09-23 r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku:

 

Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021 w ilości 2.500 Mg.

 

 

 KOMUNIKAT

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne w naszym kraju, w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo, uprzejmie prosimy o przesyłanie ofert w przetargach krajowych, w miarę możliwości, za pośrednictwem operatora pocztowego, z pominięciem kurierów i osobistego dostarczania ofert. Zalecamy również ograniczenie Państwa osobistego udziału w publicznych otwarciach ofert we wszystkich przetargach.

 

Materiały do pobrania:

Załączniki:

 • Ogłoszenie nr 586813.pdf 
 • SIWZ.pdf 
 • Zał. 1 - Formularz ofertowy.doc 
 • Zał. 2 - Oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia.doc 
 • Zał. 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc 
 • Zał. 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc 
 • Zał. 5 - Wykaz dostaw.doc 
 • Zał. 6 - Wzór umowy.pdf 
 • Zał. 7 - OPZ.pdf 
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf