Usługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych przyjmowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.

 

Ogłoszenie nr 615166-N-2020 z dnia 2020-11-25 r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku:

 

Usługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych przyjmowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

 KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, mając na względzie sytuację epidemiczną w regionie, w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie Państwa osobistego udziału w publicznych otwarciach ofert we wszystkich przetargach.

  

Materiały do pobrania:

Załączniki:

  • Ogłoszenie nr 615166.pdf 
  • SIWZ.pdf 
  • Załącznik 1 - 3 do SIWZ.doc 
  • Załącznik 4 do SIWZ.pdf 
  • Informacja z otwarcia ofert.pdf 
  • Załącznik 3 do SIWZ.doc 
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf