Tryb Działania

 

PGK funkcjonuje w oparciu o wymienione poniżej akty prawne, regulujące kompetencje
i ramy działania Spółki jako firmy komunalnej (akty prawa ogólnie obowiązującego), oraz podjęte w oparciu o znowelizowaną ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwały Rady Miejskiej w Słupsku (akty prawa miejscowego).

 

Akty prawa ogólnego:

 

Akty prawa miejscowego: