Struktura własności

 

Wszystkie udziały objęte są w 100% przez jednego wspólnika  Miasto Słupsk.

Kapitał Spółki wynosi 16.922.196,00 zł i dzieli się na 5.403 udziały o równej wartości nominalnej 3.132,00 zł każdy.