Organy Spółki

 

Władze Spółki:


Zgromadzenie Wspólników

- Miasto Słupsk


Rada Nadzorcza

- Przewodnicząca – Anna Grabuszyńska – Hewelt

- Z-ca Przewodniczącego – Agnieszka Kochanowicz

- Członek – Jacek Buksakowski

- Członek – Mariusz Kamiński


Zarząd

- Prezes – Elżbieta Rokita