rejestry

 


 

    - rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej

    - rejestr warunków technicznych i uzgodnień

    - rejestr ofert przetargowych

    - rejestr wystawionych faktur

    - ewidencja odbiorców usług

    - ewidencja zapłat należności

 


 UWAGA :

Dostęp do dokumentów możliwy jest jedynie po uzyskaniu zgody Prezesa Zarządu.