Specjalista ds. inwestycji i rozwoju

Specjalista ds. inwestycji i rozwoju

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku będzie należało:

Oczekiwania pracodawcy:

Oferujemy :

Wymagane dokumenty:

Dokumenty aplikacyjne można dostarczyć osobiście do Sekcji Kadr lub biura podawczego albo za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: edyta.ryjewska@pgkslupsk.pl w terminie do 21.07.2023r.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Opcjonalnie : „Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.