Wspólnie dbamy o środowisko

Biuletyn Informacji Publicznej PGK Słupsk

www.pgkslupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej

Typ zmianPublikowanie
DokumentModernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie - nr zamówienia 19/B/2018
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-11-06 13:46:47
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentModernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie - nr zamówienia 19/B/2018
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-11-06 13:43:52
Typ zmianPublikowanie
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2019 rok
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-26 10:34:31
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2019 rok
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-26 10:33:25
Typ zmianPublikowanie
DokumentDostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-23 08:52:55
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-23 08:50:57
Typ zmianModyfikacja
DokumentAkt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnegow spółkę z o.o.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 13:07:24
Typ zmianPublikowanie
DokumentAkt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnegow spółkę z o.o.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 13:07:04
Typ zmianModyfikacja
DokumentAkt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnegow spółkę z o.o.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 13:06:52
Typ zmianPublikowanie
DokumentDostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu śmieciarki o napędzie CNG dostosowanej do odbioru odpadów wielkogabarytowych
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 12:51:51
Typ zmianModyfikacja
DokumentDostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu śmieciarki o napędzie CNG dostosowanej do odbioru odpadów wielkogabarytowych
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 12:50:54
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu śmieciarki o napędzie CNG dostosowanej do odbioru odpadów wielkogabarytowych
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 12:50:32
Typ zmianModyfikacja
Dokument Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla modernizacji sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 12:49:59
Typ zmianModyfikacja
DokumentRedakcja
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 11:11:37
Typ zmianModyfikacja
DokumentDostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dwuosiowego wielofunkcyjnego o napędzie CNG z wymienną zabudową zamiatarki na posypywarko-solarkę wraz z osprzętem
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:45:37
Typ zmianModyfikacja
Dokument Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018/2019 w ilości 2.500 Mg
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:39:54
Typ zmianModyfikacja
Dokument Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018/2019 w ilości 2.500 Mg
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:24:59
Typ zmianModyfikacja
DokumentModernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:24:44
Typ zmianModyfikacja
DokumentDostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dwuosiowego wielofunkcyjnego o napędzie CNG z wymienną zabudową zamiatarki na posypywarko-solarkę wraz z osprzętem
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:24:31
Typ zmianModyfikacja
Dokument Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla modernizacji sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:24:19
Typ zmianModyfikacja
DokumentMajątek Spółki
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:21:29
Typ zmianPublikowanie
DokumentMajątek Spółki
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:21:10
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentMajątek Spółki
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:21:04
Typ zmianModyfikacja
DokumentPodstawy działalności
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:19:52
Typ zmianModyfikacja
DokumentPodstawy działalności
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:19:51
Typ zmianModyfikacja
DokumentPodstawy działalności
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:19:33
Typ zmianPublikowanie
DokumentPodstawy działalności
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:19:16
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPodstawy działalności
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:18:14
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykaz jednostek organizacyjnych
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:14:59
Typ zmianPublikowanie
DokumentTryb działania władz
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:14:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentTryb działania władz
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:14:08
Typ zmianPublikowanie
DokumentZarząd Spółki
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:13:56
Typ zmianModyfikacja
DokumentZarząd Spółki
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:13:51
Typ zmianPublikowanie
DokumentRada Nadzorcza
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:13:36
Typ zmianModyfikacja
DokumentRada Nadzorcza
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:13:21
Typ zmianModyfikacja
DokumentRada Nadzorcza
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:12:12
Typ zmianModyfikacja
DokumentRada Nadzorcza
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:10:11
Typ zmianPublikowanie
DokumentZgromadzenie Wspólników
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:09:35
Typ zmianModyfikacja
DokumentZgromadzenie Wspólników
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:09:30
Typ zmianPublikowanie
DokumentDni i godziny otwarcia
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:09:04
Typ zmianModyfikacja
DokumentDni i godziny otwarcia
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:08:59
Typ zmianModyfikacja
DokumentWedług aktów wewnętrznych Spółki
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:03:58
Typ zmianPublikowanie
DokumentWedług aktów wewnętrznych Spółki
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:03:51
Typ zmianModyfikacja
DokumentWedług aktów wewnętrznych Spółki
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:03:19
Typ zmianModyfikacja
DokumentWedług aktów wewnętrznych Spółki
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:03:07
Typ zmianPublikowanie
DokumentWedług prawa miejscowego
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:02:56
Typ zmianModyfikacja
DokumentWedług prawa miejscowego
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:02:48
Typ zmianPublikowanie
DokumentWedług ogólnie obowiązujących aktów prawnych
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:02:27
Typ zmianModyfikacja
DokumentWedług ogólnie obowiązujących aktów prawnych
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 10:02:22
Typ zmianPublikowanie
DokumentRegulamin udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro dot. projektów finansowanych z funduszy unijnych w PGK Sp. z o.o. w Słupsku
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 09:45:51
Typ zmianModyfikacja
DokumentRegulamin udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro dot. projektów finansowanych z funduszy unijnych w PGK Sp. z o.o. w Słupsku
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 09:45:32
Typ zmianModyfikacja
DokumentRegulamin organizacyjny
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 09:44:01
Typ zmianModyfikacja
DokumentRegulamin organizacyjny
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 09:42:18
Typ zmianModyfikacja
DokumentRegulamin organizacyjny
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 09:42:00
Typ zmianPublikowanie
DokumentRegulamin organizacyjny
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 09:40:56
Typ zmianModyfikacja
DokumentRegulamin organizacyjny
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 09:40:50
Typ zmianModyfikacja
DokumentRegulamin organizacyjny
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 09:38:08
Typ zmianModyfikacja
DokumentStruktura organizacyjna
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 09:36:37
Typ zmianPublikowanie
DokumentStruktura organizacyjna
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 09:33:29
Typ zmianModyfikacja
DokumentStruktura organizacyjna
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 09:33:15
Typ zmianPublikowanie
DokumentKierownicy jednostek organizacyjnych
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 09:31:57
Typ zmianModyfikacja
DokumentKierownicy jednostek organizacyjnych
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 09:31:53
Typ zmianPublikowanie
DokumentWykaz jednostek organizacyjnych
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 09:31:39
Typ zmianModyfikacja
DokumentKierownicy jednostek organizacyjnych
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 09:31:13
Typ zmianModyfikacja
DokumentKierownicy jednostek organizacyjnych
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 09:30:43
Typ zmianModyfikacja
DokumentKierownicy jednostek organizacyjnych
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 09:16:21
Typ zmianModyfikacja
DokumentKierownicy jednostek organizacyjnych
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 09:15:37
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykaz jednostek organizacyjnych
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-02 09:13:10
Typ zmianModyfikacja
DokumentRedakcja
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-01 13:15:34
Typ zmianModyfikacja
DokumentRedakcja
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-01 13:09:14
Typ zmianPublikowanie
Dokument Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018/2019 w ilości 2.500 Mg
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-01 13:04:42
Typ zmianPublikowanie
DokumentModernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-01 13:04:15
Typ zmianPublikowanie
DokumentDostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dwuosiowego wielofunkcyjnego o napędzie CNG z wymienną zabudową zamiatarki na posypywarko-solarkę wraz z osprzętem
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-01 13:03:52
Typ zmianPublikowanie
Dokument Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla modernizacji sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-01 13:03:23
Typ zmianModyfikacja
Dokument Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018/2019 w ilości 2.500 Mg
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-01 13:02:14
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018/2019 w ilości 2.500 Mg
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-01 13:02:03
Typ zmianModyfikacja
Dokument Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla modernizacji sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-01 13:01:10
Typ zmianModyfikacja
DokumentDostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dwuosiowego wielofunkcyjnego o napędzie CNG z wymienną zabudową zamiatarki na posypywarko-solarkę wraz z osprzętem
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-01 13:00:27
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentModernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-01 13:00:02
Typ zmianModyfikacja
DokumentDostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dwuosiowego wielofunkcyjnego o napędzie CNG z wymienną zabudową zamiatarki na posypywarko-solarkę wraz z osprzętem
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-01 12:59:32
Typ zmianModyfikacja
Dokument Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla modernizacji sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-01 12:58:59
Typ zmianModyfikacja
DokumentRedakcja
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-01 12:57:06
Typ zmianModyfikacja
DokumentRedakcja
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-01 12:50:35
Typ zmianModyfikacja
DokumentRedakcja
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-01 12:50:34
Typ zmianModyfikacja
DokumentRedakcja
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-01 09:13:39
Typ zmianModyfikacja
DokumentRedakcja
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-01 09:13:22
Typ zmianModyfikacja
DokumentRedakcja
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-01 09:13:00
Typ zmianModyfikacja
DokumentRedakcja
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-01 09:12:58
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dwuosiowego wielofunkcyjnego o napędzie CNG z wymienną zabudową zamiatarki na posypywarko-solarkę wraz z osprzętem
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-10-01 09:06:11
Typ zmianModyfikacja
Dokument Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla modernizacji sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
UżytkownikGrzegorz Pietrzyk
Data2018-09-27 13:55:50
Typ zmianModyfikacja
Dokument Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla modernizacji sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
UżytkownikGrzegorz Pietrzyk
Data2018-09-27 13:55:31
Typ zmianPublikowanie
Dokument Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla modernizacji sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-09-27 13:53:56
Typ zmianModyfikacja
Dokument Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla modernizacji sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-09-27 13:53:44
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla modernizacji sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2018-09-27 13:53:07
Typ zmianModyfikacja
DokumentKierownicy jednostek organizacyjnych
UżytkownikGrzegorz Pietrzyk
Data2018-09-18 10:10:20
Typ zmianModyfikacja
DokumentZarząd Spółki
UżytkownikGrzegorz Pietrzyk
Data2018-09-18 10:06:54
Typ zmianPublikowanie
DokumentKapitały 31.12.2016 r.
UżytkownikGrzegorz Pietrzyk
Data2017-11-29 11:03:53
Typ zmianModyfikacja
DokumentKapitały 31.12.2016 r.
UżytkownikGrzegorz Pietrzyk
Data2017-11-29 11:03:37
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentKapitały 31.12.2016 r.
UżytkownikGrzegorz Pietrzyk
Data2017-11-29 11:02:59
Typ zmianModyfikacja
DokumentAkt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnegow spółkę z o.o.
UżytkownikMateusz Bilski
Data2017-08-17 09:31:45