Wspólnie dbamy o środowisko

Biuletyn Informacji Publicznej PGK Słupsk

www.pgkslupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej


DokumentOdwiedzin
Dane teleadresowe3
Przetargi2226
Zarząd Spółki2268
Przetargi2399
Skład Zgromadzenia Wspólników2525
Skład Rady Nadzorczej2440
Skład Zarządu Spółki2429
Struktura organizacyjna10351
Zadania komórek organizacyjnych8592
W/g aktółw prawnych2543
W/g prawa miejscowego2450
Tryb działania władz2428
W/g aktów wewnętrznych Spółki2493
Wykaz jednostek organizacyjnych10244
Redakcja113011
Rejestr Zarządzeń Wewnętrznych747
Rejestr protokołów z posiedzeń Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej2721
Rejestr uchwał Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej2877
Rejestr zamówień publicznych2928
Dziennik korespondencji2893
Archiwum Zakładowe2885
Dane teleadresowe2784
Akt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnegow spółkę z o.o.10688
Według ogólnie obowiązujących aktów prawnych3311
Według prawa miejscowego2953
Według aktów wewnętrznych Spółki2995
Zgromadzenie Wspólników4131
Rada Nadzorcza5209
Zarząd Spółki6752
Tryb działania władz3568
cvbncvbv36
Kontrola Urzędu Skarbowego (2004r.)2998
Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej (2005r.)797
Majątek którym dysponuje Spółka, mienie i wyposażenie2515
Regulamin organizacyjny6859
Dni i godziny otwarcia5581
Kontrola Urzędu Gminy Słupsk (2005r.)1480
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2006).11501
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/Słupsk (2006)1443
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2007)1420
Kontrola Wydziału Audytu i Kontroli UM w Słupsku (2007)1488
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2008)1421
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2008)1503
Kontrola Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej (2009)1477
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2009)1468
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2010)1540
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2010)1548
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ4532
INSTRUKCJA KORZYSTANIA3791
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP3994
Regulamin udzielania zam. publ. poniżej 14.000 euro w Jednostce Realizującej Projekt PGK Sp. z o.o. w Słupsku32723
Kapitał oraz dochody i straty Spółki w 2015 roku1171
Regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro dot. projektów finansowanych z funduszy unijnych w PGK Sp. z o.o. w Słupsku2097
Rejestr zbiorów danych osobowych PGK Sp. z o.o. 724
Kierownicy jednostek organizacyjnych3218
Regulaminy konkursów i naboru kandydatów do pracy2185
Przetarg Testowy 2481
Przetarg Testowy569
Kapitały 31.12.2016 r.281
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla modernizacji sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie60
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dwuosiowego wielofunkcyjnego o napędzie CNG z wymienną zabudową zamiatarki na posypywarko-solarkę wraz z osprzętem70
Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie148
Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018/2019 w ilości 2.500 Mg61
Podstawy działalności91
Majątek Spółki 97
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu śmieciarki o napędzie CNG dostosowanej do odbioru odpadów wielkogabarytowych58
Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów58
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2019 rok41
Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie - nr zamówienia 19/B/2018119
Razem325488