Wspólnie dbamy o środowisko

Biuletyn Informacji Publicznej PGK Słupsk

www.pgkslupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej

» PLATFORMA ZAKUPOWA
Typ zmianPublikowanie
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej (III).
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-12-28 12:08:39
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej (III).
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-12-28 12:07:20
Typ zmianPublikowanie
DokumentDostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu bramowego o napędzie CNG.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-11-27 15:25:46
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu bramowego o napędzie CNG.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-11-27 15:22:48
Typ zmianPublikowanie
DokumentUsługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych przyjmowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-11-25 07:15:07
Typ zmianModyfikacja
DokumentUsługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych przyjmowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-11-25 07:14:50
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentUsługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych przyjmowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-11-25 07:12:56
Typ zmianPublikowanie
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2021 rok (II).
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-11-24 17:49:23
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2021 rok (II).
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-11-24 17:47:14
Typ zmianPublikowanie
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie na 2021 rok.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-11-20 08:52:52
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie na 2021 rok.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-11-20 08:51:17
Typ zmianPublikowanie
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2021 rok.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-11-05 08:21:55
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2021 rok.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-11-05 08:20:46
Typ zmianPublikowanie
DokumentDostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2021 roku.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-10-28 13:38:47
Typ zmianModyfikacja
DokumentDostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2021 roku.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-10-28 13:37:36
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2021 roku.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-10-28 13:35:19
Typ zmianPublikowanie
DokumentŚwiadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-10-12 09:11:35
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentŚwiadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-10-12 07:43:52
Typ zmianPublikowanie
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 - zużyte opony.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-10-06 10:48:13
Typ zmianModyfikacja
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 - zużyte opony.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-10-06 10:46:07
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 - zużyte opony.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-10-06 10:45:53
Typ zmianPublikowanie
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki (III postępowanie).
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-09-23 08:34:46
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki (III postępowanie).
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-09-23 08:32:30
Typ zmianPublikowanie
DokumentDostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021 w ilości 2.500 Mg.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-09-23 08:05:44
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021 w ilości 2.500 Mg.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-09-23 08:03:54
Typ zmianModyfikacja
DokumentPrzebudowa drogi wewnętrznej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie k/Słupska.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-08-26 09:48:46
Typ zmianPublikowanie
DokumentPrzebudowa drogi wewnętrznej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie k/Słupska.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-08-26 09:46:53
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPrzebudowa drogi wewnętrznej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie k/Słupska.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-08-26 09:45:41
Typ zmianPublikowanie
DokumentDostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-08-24 11:37:34
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-08-24 11:35:14
Typ zmianModyfikacja
DokumentDostawa nowych pojemników typu MGB do zbiórki odpadów.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-07-31 08:59:13
Typ zmianModyfikacja
DokumentDostawa nowych pojemników typu MGB do zbiórki odpadów.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-07-31 08:57:56
Typ zmianPublikowanie
DokumentDostawa nowych pojemników typu MGB do zbiórki odpadów.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-07-31 08:56:17
Typ zmianModyfikacja
DokumentDostawa nowych pojemników typu MGB do zbiórki odpadów.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-07-31 08:55:32
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDostawa nowych pojemników typu MGB do zbiórki odpadów.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-07-31 08:53:30
Typ zmianPublikowanie
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-06-24 13:14:35
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-06-24 13:12:30
Typ zmianPublikowanie
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów (III postępowanie).
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-06-23 13:07:12
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów (III postępowanie).
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-06-23 13:05:12
Typ zmianPublikowanie
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 w okresie od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-05-26 12:44:47
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 w okresie od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-05-26 12:44:35
Typ zmianModyfikacja
DokumentDostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej o poj. 10 m3 z funkcją czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej wraz z jej montażem na pojeździe hakowym (II postępowanie).
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-05-07 09:46:26
Typ zmianPublikowanie
DokumentDostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej o poj. 10 m3 z funkcją czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej wraz z jej montażem na pojeździe hakowym (II postępowanie).
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-05-07 09:45:19
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej o poj. 10 m3 z funkcją czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej wraz z jej montażem na pojeździe hakowym (II postępowanie).
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-05-07 09:44:00
Typ zmianPublikowanie
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z selektywnej zbiórki (II postępowanie).
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-05-04 09:56:02
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z selektywnej zbiórki (II postępowanie).
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-05-04 09:53:08
Typ zmianPublikowanie
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki (II postępowanie).
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-04-29 10:22:19
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki (II postępowanie).
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-04-29 10:19:12
Typ zmianPublikowanie
DokumentUbezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku - z podziałem na dwie części (zadania) w okresie 01.07.2020-30.06.2022.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-04-22 12:44:38
Typ zmianModyfikacja
DokumentUbezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku - z podziałem na dwie części (zadania) w okresie 01.07.2020-30.06.2022.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-04-22 12:44:26
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentUbezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku - z podziałem na dwie części (zadania) w okresie 01.07.2020-30.06.2022.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-04-22 12:38:35
Typ zmianPublikowanie
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z selektywnej zbiórki.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-04-07 10:35:51
Typ zmianModyfikacja
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z selektywnej zbiórki.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-04-07 10:34:32
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z selektywnej zbiórki.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-04-07 10:33:55
Typ zmianPublikowanie
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-04-06 12:38:42
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-04-06 12:36:50
Typ zmianModyfikacja
DokumentDostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej o poj. 10 m3 z funkcją czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej wraz z jej montażem na pojeździe hakowym.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-04-02 08:31:27
Typ zmianModyfikacja
DokumentŚwiadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-03-19 13:58:06
Typ zmianModyfikacja
DokumentDostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej o poj. 10 m3 z funkcją czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej wraz z jej montażem na pojeździe hakowym.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-03-19 13:57:48
Typ zmianPublikowanie
DokumentDostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej o poj. 10 m3 z funkcją czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej wraz z jej montażem na pojeździe hakowym.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-03-19 10:02:15
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej o poj. 10 m3 z funkcją czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej wraz z jej montażem na pojeździe hakowym.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-03-19 10:00:34
Typ zmianModyfikacja
DokumentŚwiadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-03-19 08:14:50
Typ zmianPublikowanie
DokumentŚwiadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-03-17 12:14:12
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentŚwiadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2020-03-17 12:11:09
Typ zmianPublikowanie
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2020 rok.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-12-12 08:35:37
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2020 rok.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-12-12 08:34:56
Typ zmianPublikowanie
DokumentDostawa nowych pojemników typu MGB 120 do zbiórki odpadów biodegradowalnych (BIO).
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-12-04 10:26:22
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDostawa nowych pojemników typu MGB 120 do zbiórki odpadów biodegradowalnych (BIO).
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-12-04 10:25:25
Typ zmianPublikowanie
DokumentDostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2020 roku.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-11-26 09:29:02
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2020 roku.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-11-26 09:28:27
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie o Zamiarze Zawarcia Umowy "Bezgotówkowe dostawy paliwa w postaci sprężonego gazu ziemnego CNG do zasilania pojazdów silnikowych na lata 2020-2022
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-11-22 09:33:31
Typ zmianPublikowanie
DokumentŚwiadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 21
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-11-20 10:41:12
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentŚwiadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 21
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-11-20 10:40:34
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie o Zamiarze Zawarcia Umowy "Bezgotówkowe dostawy paliwa w postaci sprężonego gazu ziemnego CNG do zasilania pojazdów silnikowych na lata 2020-2022
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-11-20 09:35:46
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie o Zamiarze Zawarcia Umowy "Bezgotówkowe dostawy paliwa w postaci sprężonego gazu ziemnego CNG do zasilania pojazdów silnikowych na lata 2020-2022
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-11-20 09:34:25
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie o Zamiarze Zawarcia Umowy "Bezgotówkowe dostawy paliwa w postaci sprężonego gazu ziemnego CNG do zasilania pojazdów silnikowych na lata 2020-2022
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-11-20 09:28:32
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie o Zamiarze Zawarcia Umowy "Bezgotówkowe dostawy paliwa w postaci sprężonego gazu ziemnego CNG do zasilania pojazdów silnikowych na lata 2020-2022
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-11-20 09:28:15
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie o Zamiarze Zawarcia Umowy "Bezgotówkowe dostawy paliwa w postaci sprężonego gazu ziemnego CNG do zasilania pojazdów silnikowych na lata 2020-2022
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-11-20 09:25:41
Typ zmianPublikowanie
DokumentZapytanie dotyczące oszacowania wartości zamówienia na dostawę nowych pojemników typu koleba i kontenerów typu KP-32.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-11-15 11:07:21
Typ zmianPublikowanie
DokumentZapytanie dotyczące oszacowania wartości zamówienia na dostawę nowego wózka widłowego
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-11-15 11:07:15
Typ zmianPublikowanie
DokumentŚwiadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku na 2020 rok.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-10-16 14:22:20
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentŚwiadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku na 2020 rok.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-10-16 14:20:39
Typ zmianPublikowanie
DokumentUsługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych przyjmowanych w ZUO w Bierkowie.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-09-18 10:54:20
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentUsługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych przyjmowanych w ZUO w Bierkowie.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-09-18 10:53:30
Typ zmianPublikowanie
DokumentDostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dostawczego o napędzie CNG.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-09-17 09:30:51
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dostawczego o napędzie CNG.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-09-17 09:29:33
Typ zmianPublikowanie
DokumentDostawa 128 sztuk płyt drogowych betonowych o wymiarach 300x150x15 beton C30 do ZUO w Bierkowie.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-09-12 12:52:16
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDostawa 128 sztuk płyt drogowych betonowych o wymiarach 300x150x15 beton C30 do ZUO w Bierkowie.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-09-12 12:51:20
Typ zmianPublikowanie
DokumentDostawa dwóch (2) odkurzaczy elektrycznych do zbierania odpadów miejskich.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-09-03 11:23:27
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDostawa dwóch (2) odkurzaczy elektrycznych do zbierania odpadów miejskich.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-09-03 11:22:07
Typ zmianPublikowanie
DokumentZaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pn.: "Przebudowa istniejącego budynku warsztatowego B-5 na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie".
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-09-03 09:27:52
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentZaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pn.: "Przebudowa istniejącego budynku warsztatowego B-5 na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie".
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-09-03 09:25:49
Typ zmianPublikowanie
DokumentDostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2019/2020 w ilości 2.500 Mg.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-08-30 14:54:05
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentDostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2019/2020 w ilości 2.500 Mg.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-08-30 14:52:30
Typ zmianPublikowanie
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji energetycznej z podziałem na 3 części. Część 1-Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji palnej o kodzie 19 12 10 powstających z przetwarzania odpadów komunalnych wielkogabarytowych. Część 2-Odbiór i zagospodarowa
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-08-23 10:01:45
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji energetycznej z podziałem na 3 części. Część 1-Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji palnej o kodzie 19 12 10 powstających z przetwarzania odpadów komunalnych wielkogabarytowych. Część 2-Odbiór i zagospodarowa
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-08-23 10:00:32
Typ zmianPublikowanie
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji energetycznej z podziałem na 3 części.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-08-02 10:02:12
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji energetycznej z podziałem na 3 części.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-08-02 10:00:55
Typ zmianPublikowanie
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-07-29 09:50:07
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOdbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12.
UżytkownikJoanna Omucińska
Data2019-07-29 09:49:35
» PLATFORMA ZAKUPOWA