Pomoc - Biuletyn Informacji Publicznej

  • Kontrast:
Wspólnie dbamy o środowisko
Biuletyn Informacji Publicznej PGK Slupskwww.pgkslupsk.pl

PLATFORMA ZAKUPOWA

INSTRUKCJA KORZYSTANIA

Instrukcja korzystania
z Biuletynu Informacji Publicznej
PGK Sp. z o.o. w Słupsku

1.  Strona Biuletynu Informacji Publicznej PGK Sp. z o.o. w Słupsku powstała na podstawie przepisów;
          USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U.01.112.1198)
          ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz.U.02.67.619)

2.  Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl  albo poprzez podmiotową  stronę  Biuletynu Informacji Publicznej PGK Sp. z o.o. w Słupsku pod adresem www.bip.pgkslupsk.pl

3.  Informacje publiczne zawarte w Biuletynie organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych.

4.  Strona  Biuletynu jest zredagowana tak, aby na bieżąco wprowadzać modyfikacje menu podmenu i poszczególnych dokumentów.

5.  Strona wyposażona jest w menu przedmiotowe znajdujące się z lewej strony ekranu w odcieniach zieleni . Wybór pozycji z menu następuje poprzez wskazanie pozycji za pomocą kursora ekranowego i następnie kliknięcie klawiszem myszy. Wybór z menu umożliwia przejście do podmenu  zawierających poszczególne dokumenty. Aktualna pozycja w menu przedmiotowym wskazywana jest poprzez podświetlenie.

6.  U góry strony w nagłówku znajdują się linki, zawierające odniesienia do:
           strony klasycznej serwisu - www.pgkslupsk.pl
           strony głównej BIP - www.bip.gov.pl lub poprzez logo BIP, umieszczone u góry po prawej stronie ekranu

7.  Po otwarciu każdego dokumentu istnieje możliwość wydrukowania zawartej treści lub zapisania pliku na dysku. U dołu dokumentu wyświetlane są informacje dot. tożsamości autora dokumentu, osoby odpowiedzialnej za udostępnienie dokumentu i jego modyfikację wraz z datą i godziną udostępnienia czy modyfikacji.

8.  Na stronie podmiotowej BIP u góry nad wyświetlanym oknem widoczne są zakładki określające osoby redagujące biuletyn, statystyki stron, rejestr zmian i instrukcję korzystania - którą właśnie czytasz. W rejestrze zmian odnotowywana jest historia powstania biuletynu tj.; typ zmian, nazwa dokumentu, określenie użytkownika i czasu wprowadzenia zmian.

9.  Zamieszczony w lewym polu pod nagłówkiem  moduł wyszukujący - pozwala na sprawne wyszukanie danej grupy informacji w zawartości naszego Biuletynu.

10.  Po prawej stronie znajdują się moduły informacyjne dot. dostępu do informacji publicznej , dostępu do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP oraz licznik odwiedzin.

11.  Informacje publiczne zawarte w naszym Biuletynie udostępniamy wszystkim zainteresowanym  przez 24h/dobę bez przerwy. W przypadku krytycznej awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający są informowani o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.

Zapraszamy do odwiedzin 

Redakcja