Wspólnie dbamy o środowisko

Biuletyn Informacji Publicznej PGK Słupsk

www.pgkslupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej

» PLATFORMA ZAKUPOWA

 

Aktywa trwałe są istotnymi składni

kami majątku przedsiębiorstwa. Są to zasoby, które pozostają w jednostce przez dłuższy okres - powyżej 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego.

Realizując  przedmiot działalności Spółka dysponując majątkiem trwałym prowadzi politykę inwestycyjna mająca na  celu odtworzenie  posiadanych przez Spółkę środków trwałych.

Różnice  bilansowe  z  dwóch przedstawianych  powyżej okresów nie  wykazują istotnych tendencji  spadkowych w wartościach poszczególnych środków,  co  świadczy  o zachowanej  właściwej strukturze wiekowej posiadanego  majątku.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Kamil Mularczyk
Udostępnił: Joanna Omucińska (2018-10-02, godz. 10:21)
Modyfikacja: Joanna Omucińska (2018-10-02, godz. 10:21)
» PLATFORMA ZAKUPOWA