Wspólnie dbamy o środowisko

Biuletyn Informacji Publicznej PGK Słupsk

www.pgkslupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej

» PLATFORMA ZAKUPOWA

DokumentOdwiedzin
Dane teleadresowe3
Przetargi2976
Zarząd Spółki2943
Przetargi3108
Skład Zgromadzenia Wspólników3242
Skład Rady Nadzorczej3126
Skład Zarządu Spółki3089
Struktura organizacyjna12651
Zadania komórek organizacyjnych8592
W/g aktółw prawnych3222
W/g prawa miejscowego3124
Tryb działania władz3098
W/g aktów wewnętrznych Spółki3168
Wykaz jednostek organizacyjnych12451
Redakcja129840
Rejestr Zarządzeń Wewnętrznych747
Rejestr protokołów z posiedzeń Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej3401
Rejestr uchwał Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej3580
Rejestr zamówień publicznych3685
Dziennik korespondencji3579
Archiwum Zakładowe3588
Dane teleadresowe3599
Akt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnegow spółkę z o.o.12539
Według ogólnie obowiązujących aktów prawnych3985
Według prawa miejscowego3677
Według aktów wewnętrznych Spółki3676
Zgromadzenie Wspólników5087
Rada Nadzorcza6312
Zarząd Spółki8229
Tryb działania władz4492
cvbncvbv36
Kontrola Urzędu Skarbowego (2004r.)3656
Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej (2005r.)797
Majątek którym dysponuje Spółka, mienie i wyposażenie3163
Regulamin organizacyjny9205
Dni i godziny otwarcia7535
Kontrola Urzędu Gminy Słupsk (2005r.)2182
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2006).12164
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/Słupsk (2006)2080
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2007)2110
Kontrola Wydziału Audytu i Kontroli UM w Słupsku (2007)2204
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2008)2102
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2008)2188
Kontrola Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej (2009)2099
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2009)2096
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2010)2215
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2010)2196
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ6181
INSTRUKCJA KORZYSTANIA5283
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP5811
Regulamin udzielania zam. publ. poniżej 14.000 euro w Jednostce Realizującej Projekt PGK Sp. z o.o. w Słupsku32723
Kapitał oraz dochody i straty Spółki w 2015 roku1870
Regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro dot. projektów finansowanych z funduszy unijnych w PGK Sp. z o.o. w Słupsku3135
Rejestr zbiorów danych osobowych PGK Sp. z o.o. 1357
Kierownicy jednostek organizacyjnych5857
Regulaminy konkursów i naboru kandydatów do pracy2185
Przetarg Testowy 21270
Przetarg Testowy1358
Kapitały 31.12.2016 r.899
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla modernizacji sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie868
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dwuosiowego wielofunkcyjnego o napędzie CNG z wymienną zabudową zamiatarki na posypywarko-solarkę wraz z osprzętem864
Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie866
Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018/2019 w ilości 2.500 Mg773
Podstawy działalności1905
Majątek Spółki 1866
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu śmieciarki o napędzie CNG dostosowanej do odbioru odpadów wielkogabarytowych844
Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów801
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2019 rok769
Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie - nr zamówienia 19/B/20181333
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.868
Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku na 2019 rok889
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu o napędzie CNG z zabudową zamiatarki - nr zamówienia 22/T/20181112
Dostawa nowych kontenerów do zbiórki odpadów940
Zapytanie dotyczące oszacowania wartości zamówienia na dostawę nowego wózka widłowego505
Zapytanie dotyczące oszacowania wartości zamówienia na dostawę nowych pojemników typu koleba i kontenerów typu KP-32.460
Dostawa nowych pojemników typu MGB do zbiórki odpadów805
Rozeznanie rynku - Zakup usług związanych z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-ekologicznej związanej z gospodarowaniem odpadami w ramach projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury (...)648
Dostawa nowych pojemników typu koleba i kontenerów typu KP-32 w ramach Projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie"645
Dostawa nowego wózka widłowego w ramach Projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie"619
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12.639
Dostawa 350 sztuk płyt drogowych betonowych o wymiarach 300x150x0,15 beton C30.632
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.791
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12.610
Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji energetycznej z podziałem na 3 części.529
Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji energetycznej z podziałem na 3 części. Część 1-Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji palnej o kodzie 19 12 10 powstających z przetwarzania odpadów komunalnych wielkogabarytowych. Część 2-Odbiór i zagospodarowa516
Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2019/2020 w ilości 2.500 Mg.541
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pn.: "Przebudowa istniejącego budynku warsztatowego B-5 na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie".638
Dostawa dwóch (2) odkurzaczy elektrycznych do zbierania odpadów miejskich. 541
Dostawa 128 sztuk płyt drogowych betonowych o wymiarach 300x150x15 beton C30 do ZUO w Bierkowie.485
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dostawczego o napędzie CNG.604
Usługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych przyjmowanych w ZUO w Bierkowie.553
Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku na 2020 rok.547
Ogłoszenie o Zamiarze Zawarcia Umowy "Bezgotówkowe dostawy paliwa w postaci sprężonego gazu ziemnego CNG do zasilania pojazdów silnikowych na lata 2020-2022438
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 21438
Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2020 roku.505
Dostawa nowych pojemników typu MGB 120 do zbiórki odpadów biodegradowalnych (BIO).493
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2020 rok.460
Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.493
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej o poj. 10 m3 z funkcją czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej wraz z jej montażem na pojeździe hakowym.824
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki.327
Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z selektywnej zbiórki.342
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku - z podziałem na dwie części (zadania) w okresie 01.07.2020-30.06.2022.367
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki (II postępowanie).325
Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z selektywnej zbiórki (II postępowanie).305
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej o poj. 10 m3 z funkcją czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej wraz z jej montażem na pojeździe hakowym (II postępowanie).451
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 w okresie od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku.269
Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów (III postępowanie).207
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.229
Dostawa nowych pojemników typu MGB do zbiórki odpadów.188
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.278
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie k/Słupska.104
Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021 w ilości 2.500 Mg.55
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki (III postępowanie).43
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 - zużyte opony.48
Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.25
Razem423986
» PLATFORMA ZAKUPOWA