Wspólnie dbamy o środowisko

Biuletyn Informacji Publicznej PGK Słupsk

www.pgkslupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej


DokumentOdwiedzin
Dane teleadresowe3
Przetargi2324
Zarząd Spółki2355
Przetargi2488
Skład Zgromadzenia Wspólników2616
Skład Rady Nadzorczej2537
Skład Zarządu Spółki2516
Struktura organizacyjna10721
Zadania komórek organizacyjnych8592
W/g aktółw prawnych2629
W/g prawa miejscowego2550
Tryb działania władz2516
W/g aktów wewnętrznych Spółki2588
Wykaz jednostek organizacyjnych10614
Redakcja116057
Rejestr Zarządzeń Wewnętrznych747
Rejestr protokołów z posiedzeń Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej2804
Rejestr uchwał Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej2976
Rejestr zamówień publicznych3017
Dziennik korespondencji2982
Archiwum Zakładowe2983
Dane teleadresowe2888
Akt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnegow spółkę z o.o.10950
Według ogólnie obowiązujących aktów prawnych3407
Według prawa miejscowego3054
Według aktów wewnętrznych Spółki3081
Zgromadzenie Wspólników4274
Rada Nadzorcza5399
Zarząd Spółki6994
Tryb działania władz3686
cvbncvbv36
Kontrola Urzędu Skarbowego (2004r.)3103
Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej (2005r.)797
Majątek którym dysponuje Spółka, mienie i wyposażenie2608
Regulamin organizacyjny7240
Dni i godziny otwarcia5887
Kontrola Urzędu Gminy Słupsk (2005r.)1565
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2006).11590
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/Słupsk (2006)1516
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2007)1514
Kontrola Wydziału Audytu i Kontroli UM w Słupsku (2007)1583
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2008)1510
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2008)1601
Kontrola Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej (2009)1552
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2009)1551
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2010)1632
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2010)1634
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ4754
INSTRUKCJA KORZYSTANIA4002
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP4261
Regulamin udzielania zam. publ. poniżej 14.000 euro w Jednostce Realizującej Projekt PGK Sp. z o.o. w Słupsku32723
Kapitał oraz dochody i straty Spółki w 2015 roku1284
Regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro dot. projektów finansowanych z funduszy unijnych w PGK Sp. z o.o. w Słupsku2265
Rejestr zbiorów danych osobowych PGK Sp. z o.o. 804
Kierownicy jednostek organizacyjnych3659
Regulaminy konkursów i naboru kandydatów do pracy2185
Przetarg Testowy 2578
Przetarg Testowy687
Kapitały 31.12.2016 r.374
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla modernizacji sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie173
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dwuosiowego wielofunkcyjnego o napędzie CNG z wymienną zabudową zamiatarki na posypywarko-solarkę wraz z osprzętem203
Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie277
Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018/2019 w ilości 2.500 Mg169
Podstawy działalności352
Majątek Spółki 358
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu śmieciarki o napędzie CNG dostosowanej do odbioru odpadów wielkogabarytowych186
Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów154
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2019 rok141
Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie - nr zamówienia 19/B/2018566
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.233
Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku na 2019 rok249
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu o napędzie CNG z zabudową zamiatarki - nr zamówienia 22/T/2018284
Dostawa nowych kontenerów do zbiórki odpadów76
Zapytanie dotyczące oszacowania wartości zamówienia na dostawę nowego wózka widłowego8
Razem338272