Wspólnie dbamy o środowisko

Biuletyn Informacji Publicznej PGK Słupsk

www.pgkslupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej

» PLATFORMA ZAKUPOWA

DokumentOdwiedzin
Dane teleadresowe3
Przetargi2424
Zarząd Spółki2467
Przetargi2605
Skład Zgromadzenia Wspólników2724
Skład Rady Nadzorczej2637
Skład Zarządu Spółki2617
Struktura organizacyjna11146
Zadania komórek organizacyjnych8592
W/g aktółw prawnych2737
W/g prawa miejscowego2655
Tryb działania władz2625
W/g aktów wewnętrznych Spółki2693
Wykaz jednostek organizacyjnych11021
Redakcja119655
Rejestr Zarządzeń Wewnętrznych747
Rejestr protokołów z posiedzeń Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej2912
Rejestr uchwał Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej3092
Rejestr zamówień publicznych3126
Dziennik korespondencji3095
Archiwum Zakładowe3097
Dane teleadresowe3027
Akt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnegow spółkę z o.o.11253
Według ogólnie obowiązujących aktów prawnych3515
Według prawa miejscowego3175
Według aktów wewnętrznych Spółki3187
Zgromadzenie Wspólników4431
Rada Nadzorcza5609
Zarząd Spółki7445
Tryb działania władz3867
cvbncvbv36
Kontrola Urzędu Skarbowego (2004r.)3216
Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej (2005r.)797
Majątek którym dysponuje Spółka, mienie i wyposażenie2696
Regulamin organizacyjny7668
Dni i godziny otwarcia6196
Kontrola Urzędu Gminy Słupsk (2005r.)1677
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2006).11689
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/Słupsk (2006)1613
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2007)1622
Kontrola Wydziału Audytu i Kontroli UM w Słupsku (2007)1671
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2008)1617
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2008)1713
Kontrola Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej (2009)1650
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2009)1653
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2010)1735
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2010)1738
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ5020
INSTRUKCJA KORZYSTANIA4242
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP4587
Regulamin udzielania zam. publ. poniżej 14.000 euro w Jednostce Realizującej Projekt PGK Sp. z o.o. w Słupsku32723
Kapitał oraz dochody i straty Spółki w 2015 roku1402
Regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro dot. projektów finansowanych z funduszy unijnych w PGK Sp. z o.o. w Słupsku2457
Rejestr zbiorów danych osobowych PGK Sp. z o.o. 905
Kierownicy jednostek organizacyjnych4213
Regulaminy konkursów i naboru kandydatów do pracy2185
Przetarg Testowy 2693
Przetarg Testowy828
Kapitały 31.12.2016 r.468
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla modernizacji sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie293
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dwuosiowego wielofunkcyjnego o napędzie CNG z wymienną zabudową zamiatarki na posypywarko-solarkę wraz z osprzętem328
Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie383
Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018/2019 w ilości 2.500 Mg273
Podstawy działalności629
Majątek Spółki 656
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu śmieciarki o napędzie CNG dostosowanej do odbioru odpadów wielkogabarytowych308
Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów283
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2019 rok274
Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie - nr zamówienia 19/B/2018727
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.343
Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku na 2019 rok364
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu o napędzie CNG z zabudową zamiatarki - nr zamówienia 22/T/2018461
Dostawa nowych kontenerów do zbiórki odpadów268
Zapytanie dotyczące oszacowania wartości zamówienia na dostawę nowego wózka widłowego24
Zapytanie dotyczące oszacowania wartości zamówienia na dostawę nowych pojemników typu koleba i kontenerów typu KP-32.41
Dostawa nowych pojemników typu MGB do zbiórki odpadów195
Rozeznanie rynku - Zakup usług związanych z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-ekologicznej związanej z gospodarowaniem odpadami w ramach projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury (...)115
Dostawa nowych pojemników typu koleba i kontenerów typu KP-32 w ramach Projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie"142
Dostawa nowego wózka widłowego w ramach Projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie"127
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12.85
Dostawa 350 sztuk płyt drogowych betonowych o wymiarach 300x150x0,15 beton C30.127
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.246
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12.37
Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji energetycznej z podziałem na 3 części.33
Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji energetycznej z podziałem na 3 części. Część 1-Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji palnej o kodzie 19 12 10 powstających z przetwarzania odpadów komunalnych wielkogabarytowych. Część 2-Odbiór i zagospodarowa5
Razem353656
» PLATFORMA ZAKUPOWA