Wspólnie dbamy o środowisko

Biuletyn Informacji Publicznej PGK Słupsk

www.pgkslupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej


DokumentOdwiedzin
Dane teleadresowe3
Przetargi2278
Zarząd Spółki2311
Przetargi2449
Skład Zgromadzenia Wspólników2574
Skład Rady Nadzorczej2491
Skład Zarządu Spółki2474
Struktura organizacyjna10536
Zadania komórek organizacyjnych8592
W/g aktółw prawnych2582
W/g prawa miejscowego2509
Tryb działania władz2478
W/g aktów wewnętrznych Spółki2541
Wykaz jednostek organizacyjnych10434
Redakcja114385
Rejestr Zarządzeń Wewnętrznych747
Rejestr protokołów z posiedzeń Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej2763
Rejestr uchwał Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej2938
Rejestr zamówień publicznych2977
Dziennik korespondencji2940
Archiwum Zakładowe2946
Dane teleadresowe2843
Akt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnegow spółkę z o.o.10820
Według ogólnie obowiązujących aktów prawnych3365
Według prawa miejscowego3009
Według aktów wewnętrznych Spółki3037
Zgromadzenie Wspólników4206
Rada Nadzorcza5306
Zarząd Spółki6866
Tryb działania władz3635
cvbncvbv36
Kontrola Urzędu Skarbowego (2004r.)3050
Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej (2005r.)797
Majątek którym dysponuje Spółka, mienie i wyposażenie2568
Regulamin organizacyjny7051
Dni i godziny otwarcia5741
Kontrola Urzędu Gminy Słupsk (2005r.)1523
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2006).11544
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/Słupsk (2006)1479
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2007)1466
Kontrola Wydziału Audytu i Kontroli UM w Słupsku (2007)1542
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2008)1467
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2008)1554
Kontrola Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej (2009)1520
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2009)1512
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2010)1584
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2010)1599
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ4657
INSTRUKCJA KORZYSTANIA3900
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP4144
Regulamin udzielania zam. publ. poniżej 14.000 euro w Jednostce Realizującej Projekt PGK Sp. z o.o. w Słupsku32723
Kapitał oraz dochody i straty Spółki w 2015 roku1232
Regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro dot. projektów finansowanych z funduszy unijnych w PGK Sp. z o.o. w Słupsku2183
Rejestr zbiorów danych osobowych PGK Sp. z o.o. 771
Kierownicy jednostek organizacyjnych3443
Regulaminy konkursów i naboru kandydatów do pracy2185
Przetarg Testowy 2531
Przetarg Testowy641
Kapitały 31.12.2016 r.327
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla modernizacji sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie125
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dwuosiowego wielofunkcyjnego o napędzie CNG z wymienną zabudową zamiatarki na posypywarko-solarkę wraz z osprzętem154
Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie219
Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018/2019 w ilości 2.500 Mg126
Podstawy działalności234
Majątek Spółki 238
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu śmieciarki o napędzie CNG dostosowanej do odbioru odpadów wielkogabarytowych131
Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów112
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2019 rok98
Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie - nr zamówienia 19/B/2018467
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.198
Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku na 2019 rok210
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu o napędzie CNG z zabudową zamiatarki - nr zamówienia 22/T/2018212
Razem332329