Wspólnie dbamy o środowisko

Biuletyn Informacji Publicznej PGK Słupsk

www.pgkslupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej

» PLATFORMA ZAKUPOWA

DokumentOdwiedzin
Dane teleadresowe3
Przetargi2356
Zarząd Spółki2394
Przetargi2521
Skład Zgromadzenia Wspólników2652
Skład Rady Nadzorczej2571
Skład Zarządu Spółki2553
Struktura organizacyjna10874
Zadania komórek organizacyjnych8592
W/g aktółw prawnych2665
W/g prawa miejscowego2579
Tryb działania władz2553
W/g aktów wewnętrznych Spółki2623
Wykaz jednostek organizacyjnych10763
Redakcja117634
Rejestr Zarządzeń Wewnętrznych747
Rejestr protokołów z posiedzeń Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej2838
Rejestr uchwał Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej3015
Rejestr zamówień publicznych3050
Dziennik korespondencji3022
Archiwum Zakładowe3021
Dane teleadresowe2927
Akt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnegow spółkę z o.o.11070
Według ogólnie obowiązujących aktów prawnych3440
Według prawa miejscowego3093
Według aktów wewnętrznych Spółki3116
Zgromadzenie Wspólników4337
Rada Nadzorcza5479
Zarząd Spółki7128
Tryb działania władz3755
cvbncvbv36
Kontrola Urzędu Skarbowego (2004r.)3143
Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej (2005r.)797
Majątek którym dysponuje Spółka, mienie i wyposażenie2641
Regulamin organizacyjny7393
Dni i godziny otwarcia6013
Kontrola Urzędu Gminy Słupsk (2005r.)1603
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2006).11627
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/Słupsk (2006)1547
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2007)1549
Kontrola Wydziału Audytu i Kontroli UM w Słupsku (2007)1612
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2008)1548
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2008)1633
Kontrola Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej (2009)1583
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2009)1585
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2010)1670
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2010)1672
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ4849
INSTRUKCJA KORZYSTANIA4083
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP4368
Regulamin udzielania zam. publ. poniżej 14.000 euro w Jednostce Realizującej Projekt PGK Sp. z o.o. w Słupsku32723
Kapitał oraz dochody i straty Spółki w 2015 roku1327
Regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro dot. projektów finansowanych z funduszy unijnych w PGK Sp. z o.o. w Słupsku2333
Rejestr zbiorów danych osobowych PGK Sp. z o.o. 836
Kierownicy jednostek organizacyjnych3866
Regulaminy konkursów i naboru kandydatów do pracy2185
Przetarg Testowy 2617
Przetarg Testowy734
Kapitały 31.12.2016 r.410
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla modernizacji sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie215
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dwuosiowego wielofunkcyjnego o napędzie CNG z wymienną zabudową zamiatarki na posypywarko-solarkę wraz z osprzętem240
Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie313
Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018/2019 w ilości 2.500 Mg204
Podstawy działalności448
Majątek Spółki 461
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu śmieciarki o napędzie CNG dostosowanej do odbioru odpadów wielkogabarytowych231
Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów196
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2019 rok189
Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie - nr zamówienia 19/B/2018635
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.274
Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku na 2019 rok288
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu o napędzie CNG z zabudową zamiatarki - nr zamówienia 22/T/2018349
Dostawa nowych kontenerów do zbiórki odpadów162
Zapytanie dotyczące oszacowania wartości zamówienia na dostawę nowego wózka widłowego24
Zapytanie dotyczące oszacowania wartości zamówienia na dostawę nowych pojemników typu koleba i kontenerów typu KP-32.41
Dostawa nowych pojemników typu MGB do zbiórki odpadów98
Rozeznanie rynku - Zakup usług związanych z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-ekologicznej związanej z gospodarowaniem odpadami w ramach projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury (...)29
Dostawa nowych pojemników typu koleba i kontenerów typu KP-32 w ramach Projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie"53
Razem343804
» PLATFORMA ZAKUPOWA