Wspólnie dbamy o środowisko

Biuletyn Informacji Publicznej PGK Słupsk

www.pgkslupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej

» PLATFORMA ZAKUPOWA

DokumentOdwiedzin
Dane teleadresowe3
Przetargi3243
Zarząd Spółki3156
Przetargi3328
Skład Zgromadzenia Wspólników3464
Skład Rady Nadzorczej3336
Skład Zarządu Spółki3312
Struktura organizacyjna13285
Zadania komórek organizacyjnych8592
W/g aktółw prawnych3417
W/g prawa miejscowego3340
Tryb działania władz3300
W/g aktów wewnętrznych Spółki3391
Wykaz jednostek organizacyjnych13074
Redakcja135276
Rejestr Zarządzeń Wewnętrznych747
Rejestr protokołów z posiedzeń Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej3613
Rejestr uchwał Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej3791
Rejestr zamówień publicznych3910
Dziennik korespondencji3811
Archiwum Zakładowe3808
Dane teleadresowe3852
Akt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnegow spółkę z o.o.13001
Według ogólnie obowiązujących aktów prawnych4175
Według prawa miejscowego3869
Według aktów wewnętrznych Spółki3889
cvbncvbv36
Kontrola Urzędu Skarbowego (2004r.)3861
Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej (2005r.)797
Majątek którym dysponuje Spółka, mienie i wyposażenie3353
Regulamin organizacyjny9868
Dni i godziny otwarcia8172
Kontrola Urzędu Gminy Słupsk (2005r.)2391
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2006).12363
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/Słupsk (2006)2287
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2007)2310
Kontrola Wydziału Audytu i Kontroli UM w Słupsku (2007)2424
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2008)2289
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2008)2400
Kontrola Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej (2009)2314
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (2009)2294
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2010)2411
Kontrola Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy (2010)2391
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ6663
INSTRUKCJA KORZYSTANIA5720
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP6280
Regulamin udzielania zam. publ. poniżej 14.000 euro w Jednostce Realizującej Projekt PGK Sp. z o.o. w Słupsku32723
Kapitał oraz dochody i straty Spółki w 2015 roku2067
Regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro dot. projektów finansowanych z funduszy unijnych w PGK Sp. z o.o. w Słupsku3381
Rejestr zbiorów danych osobowych PGK Sp. z o.o. 1547
Kierownicy jednostek organizacyjnych6578
Regulaminy konkursów i naboru kandydatów do pracy2185
Przetarg Testowy 21505
Przetarg Testowy1577
Kapitały 31.12.2016 r.1093
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla modernizacji sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie1113
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dwuosiowego wielofunkcyjnego o napędzie CNG z wymienną zabudową zamiatarki na posypywarko-solarkę wraz z osprzętem1087
Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie1060
Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018/2019 w ilości 2.500 Mg982
PRZEDMIOT DZIAŁANOŚCI 2503
Majątek Spółki 2460
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu śmieciarki o napędzie CNG dostosowanej do odbioru odpadów wielkogabarytowych1036
Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów1001
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2019 rok985
Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie - nr zamówienia 19/B/20181566
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.1063
Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku na 2019 rok1102
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu o napędzie CNG z zabudową zamiatarki - nr zamówienia 22/T/20181333
Dostawa nowych kontenerów do zbiórki odpadów1146
Zapytanie dotyczące oszacowania wartości zamówienia na dostawę nowego wózka widłowego704
Zapytanie dotyczące oszacowania wartości zamówienia na dostawę nowych pojemników typu koleba i kontenerów typu KP-32.645
Dostawa nowych pojemników typu MGB do zbiórki odpadów998
Rozeznanie rynku - Zakup usług związanych z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-ekologicznej związanej z gospodarowaniem odpadami w ramach projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury (...)841
Dostawa nowych pojemników typu koleba i kontenerów typu KP-32 w ramach Projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie"842
Dostawa nowego wózka widłowego w ramach Projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie"809
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12.827
Dostawa 350 sztuk płyt drogowych betonowych o wymiarach 300x150x0,15 beton C30.808
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.984
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12.817
Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji energetycznej z podziałem na 3 części.733
Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji energetycznej z podziałem na 3 części. Część 1-Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji palnej o kodzie 19 12 10 powstających z przetwarzania odpadów komunalnych wielkogabarytowych. Część 2-Odbiór i zagospodarowa700
Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2019/2020 w ilości 2.500 Mg.735
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pn.: "Przebudowa istniejącego budynku warsztatowego B-5 na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie".840
Dostawa dwóch (2) odkurzaczy elektrycznych do zbierania odpadów miejskich. 731
Dostawa 128 sztuk płyt drogowych betonowych o wymiarach 300x150x15 beton C30 do ZUO w Bierkowie.676
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu dostawczego o napędzie CNG.792
Usługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych przyjmowanych w ZUO w Bierkowie.735
Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku na 2020 rok.730
Ogłoszenie o Zamiarze Zawarcia Umowy "Bezgotówkowe dostawy paliwa w postaci sprężonego gazu ziemnego CNG do zasilania pojazdów silnikowych na lata 2020-2022628
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 21628
Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2020 roku.710
Dostawa nowych pojemników typu MGB 120 do zbiórki odpadów biodegradowalnych (BIO).680
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2020 rok.656
Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.703
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej o poj. 10 m3 z funkcją czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej wraz z jej montażem na pojeździe hakowym.1027
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki.524
Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z selektywnej zbiórki.570
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku - z podziałem na dwie części (zadania) w okresie 01.07.2020-30.06.2022.555
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki (II postępowanie).518
Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z selektywnej zbiórki (II postępowanie).506
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej o poj. 10 m3 z funkcją czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej wraz z jej montażem na pojeździe hakowym (II postępowanie).637
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 w okresie od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku.481
Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów (III postępowanie).401
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.443
Dostawa nowych pojemników typu MGB do zbiórki odpadów.373
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.498
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie k/Słupska.289
Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021 w ilości 2.500 Mg.265
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki (III postępowanie).222
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 - zużyte opony.307
Świadczenie usługi ochrony mienia i monitoringu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.362
Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2021 roku.273
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2021 rok.212
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie na 2021 rok.182
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej na 2021 rok (II).185
Usługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych przyjmowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.197
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu bramowego o napędzie CNG.221
Odbiór i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych frakcji palnej (III).197
Ochrona danych osobowych 119
Kontakt149
Status prawny 111
KRS106
Tryb Działania101
Struktura własności 99
Organy Spółki 111
rejestry102
OFERTY PRACY133
KONTROLE98
PLATFORMA ZAKUPOWA 521
Razem433747
» PLATFORMA ZAKUPOWA