Rozeznanie rynku - Zakup usług związanych z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-ekologicznej związanej z gospodarowaniem odpadami w ramach projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury (...) - Biuletyn Informacji Publicznej

  • Kontrast:
Wspólnie dbamy o środowisko
Biuletyn Informacji Publicznej PGK Slupskwww.pgkslupsk.pl

PLATFORMA ZAKUPOWA

Rozeznanie rynku - Zakup usług związanych z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-ekologicznej związanej z gospodarowaniem odpadami w ramach projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury (...)

 

ROZEZNANIE RYNKU         

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk (dalej jako: „Zamawiający”), realizująca Projekt pn.: „Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie” - stosując tzw. procedurę rozeznania rynku, o której mowa m.in. w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do przedstawienia oferty na :

Zakup usług związanych z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-ekologicznej związanej z gospodarowaniem odpadami w ramach projektu pn. „Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie”.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nr umowy o dofinansowanie: RPPM.11.02.00-22-0015/17-00.

Niniejsze rozeznanie rynku nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - art. 4 pkt 8 Pzp (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

 

Materiały do pobrania:

Załączniki:

Autor dokumentu: Joanna Omucińska
Udostępnił: Joanna Omucińska (2019-04-29, godz. 08:48)
Modyfikacja: Joanna Omucińska (2019-04-29, godz. 08:48)