Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12. - Biuletyn Informacji Publicznej

  • Kontrast:
Wspólnie dbamy o środowisko
Biuletyn Informacji Publicznej PGK Slupskwww.pgkslupsk.pl

PLATFORMA ZAKUPOWA

Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o., ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk ogłasza przetarg nieograniczony na :

 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12”.

 

Data publikacji ogłoszenia w Dz.Urz. UE : 29.07.2019 r., nr ogłoszenia 2019/S 144-354788.

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 9/T/2019.


TERMINY: Składanie ofert: do 29.08.2019 r. do godz. 10:00 .

Otwarcie ofert: 29.08.2019 r. o godz. 10:15 .

 

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk i dostępny na stronie dotyczącej postępowania formularz "Wyślij wiadomość".

Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z bieżącymi instrukcjami, w szczególności INSTRUKCJĄ SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIACH, dostępnymi na stronie: https://platformazakupowa.pl/ zakładka „Instrukcje”.

 

Bezpośredni link do ogłoszenia i formularza składania ofert na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/243964

 

Autor dokumentu: Joanna Omucińska
Udostępnił: Joanna Omucińska (2019-07-29, godz. 09:50)
Modyfikacja: Joanna Omucińska (2019-07-29, godz. 09:49)
Odwiedzin: 2344