Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 w okresie od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku. - Biuletyn Informacji Publicznej

  • Kontrast:
Wspólnie dbamy o środowisko
Biuletyn Informacji Publicznej PGK Slupskwww.pgkslupsk.pl

PLATFORMA ZAKUPOWA

Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 w okresie od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o., ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk ogłasza przetarg nieograniczony na :

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej
z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 w okresie od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku”.

 

Data publikacji ogłoszenia w Dz.Urz. UE : 25.05.2020 r., nr ogłoszenia 2020/S 100-241212.

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 9/T/2020.


TERMINY:

Składanie ofert: do 26.06.2020 r. do godz. 11:00 .

Otwarcie ofert: 26.06.2020 r. o godz. 11:15 .

 

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk i dostępny na stronie dotyczącej postępowania formularz "Wyślij wiadomość".

Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z bieżącymi instrukcjami, w szczególności INSTRUKCJĄ SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIACH, dostępnymi na stronie: https://platformazakupowa.pl/ zakładka „Instrukcje”.

Bezpośredni link do ogłoszenia i formularza składania ofert na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/349747

 

Autor dokumentu: Joanna Omucińska
Udostępnił: Joanna Omucińska (2020-05-26, godz. 12:44)
Modyfikacja: Joanna Omucińska (2020-05-26, godz. 12:44)
Odwiedzin: 1804