Dyspozytor - Biuletyn Informacji Publicznej

 • Kontrast:
Wspólnie dbamy o środowisko
Biuletyn Informacji Publicznej PGK Slupskwww.pgkslupsk.pl

PLATFORMA ZAKUPOWA

Dyspozytor

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zatrudni:

 

DYSPOZYTORA

Oczekujemy :

 • Wykształcenie średnie lub wyższe,
 • Znajomości MS Office, programów wspomagających w zarzadzaniu flotą pojazdów oraz systemów monitorowania GPS.
 • Zdolności zarządczych, dynamizmu w działaniu, otwartości na zmiany.
 • Prawo jazdy kat. B, mile widziana kat. C
 • Znajomość konstrukcji pojazdów osobowych, ciężarowych i ciągników
 • Podstawowa wiedza i umiejętności mechaniki samochodowej pojazdów dostawczych, ciężarowych i ciągników
 • Znajomości topografii Słupska i okolic,
 • Umiejętność planowania tras przejazdu pojazdów
 • Umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia,
 • Umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy,
 • Dyspozycyjność,

Oferujemy:

 • Umowa o pracę - pełny etat
 • Pracę w aktywnym zespole
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Stabilne zatrudnienie
 • Pakiet medyczny
 • Atrakcyjny pakiet socjalny
  • Dopłaty do wypoczynku pracowników i dzieci pracowników
  • Dopłaty do aktywnego spędzania czasu tj.: karnety na basen, na siłownie

 

Wymagane dokumenty:

CV i List motywacyjny

 

Dokumenty aplikacyjne proszę o przesyłanie na adres mailowy: edyta.ryjewska@pgkslupsk.pl. sekretariat@pgkslupsk.pl , bądź osobiście na biuro podawcze spółki lub bezpośrednio do sekcji kadr w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 r.

 

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.)

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZWIĄZANYCH Z REKRUTACJĄ

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

1. Administratorem danych jest: jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółką z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112, 76-200 Słupsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050232, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 839-000-56-23, z kapitałem zakładowym w wysokości 16.922.196,00 zł,

2. Podanie danych osobowych w CV lub innym dokumencie aplikacyjnym jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

4. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez miesiąc od dnia przesłania CV lub innych dokumentów aplikacyjnych.

7. Za zgodą kandydatów w okresie roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora danych osobowych.

8. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 

 

 

 

Autor dokumentu: Kamil Mularczyk
Udostępnił: Kamil Mularczyk (2022-05-13, godz. 14:47)
Modyfikacja: Kamil Mularczyk (2022-08-04, godz. 13:52)