Kierowca samochodów dostawczych do 3,5t - Biuletyn Informacji Publicznej

 • Kontrast:
Wspólnie dbamy o środowisko
Biuletyn Informacji Publicznej PGK Slupskwww.pgkslupsk.pl

PLATFORMA ZAKUPOWA

Kierowca samochodów dostawczych do 3,5t

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zatrudni:

Kierowca samochodów dostawczych do 3,5t

Jeśli szukasz ciekawej i stabilnej pracy, chcesz zdobywać doświadczenie w gronie specjalistów to ta oferta jest właśnie dla Ciebie! Firma PGK Sp. z o.o. zatrudnia osoby z doświadczeniem, jak i świeżo upieczonych absolwentów.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Słupsku to firma, która zajmując się realizacją zadań z zakresu szeroko rozumianej gospodarki komunalnej, ogromną wagę przykłada do ochrony środowiska naturalnego. Głównym celem Przedsiębiorstwa jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów, świadcząc swoje usługi na terenie miasta Słupska i gmin ościennych.

Opis wykonywanych zadań:

 • Wykonywanie czynności związanych z załadunkiem i wyładunkiem odpadów
 • Wykonywanie czynności związanych z odbiorem odpadów wielkogabarytowych
 • Obsługa grzebowiska dla zwierząt
 • Zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników z terenów objętych
 • Przewóz brygady pracowniczej na miejsce wykonywania pracy
 • Systematyczne usuwanie nieczystości z wyznaczonych terenów
 • Transport odpadów na terenie Słupska i sąsiadujących gmin
 • Dbanie o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników drogi oraz przewożonego ładunku
 • Dbanie o powierzone mienie firmy

Wymagania:

 • Prawo jazdy kat. B mile widziana kat. T –
 • umiejętność jazdy ciągnikami- będzie dodatkowym atutem
 • Aktualna dokumentacja
 • Dyspozycyjność
 • Doświadczenie zawodowe minimum  2 lata
 • Znajomość topografii Słupska i okolic
 • Sumienności i staranności w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Punktualności
 •  Kultury osobistej i przestrzegania etyki zawodowej
 •  Samodzielności i samokontroli
 • Odpowiedzialności ekologicznej
 • Zamiłowanie do ładu i porządku

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie – umowę o pracę
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość dołączenia do grupowego ubezpieczenia na życie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Atrakcyjny Pakiet socjalny
 • Bogaty Pakiet Medyczny

Wymagane dokumenty: CV

Dokumenty aplikacyjne proszę o przesyłanie na adres mailowy: edyta.ryjewska@pgkslupsk.pl. wioleta.mielczarek@pgkslupsk.pl sekretariat@pgkslupsk.pl, bądź osobiście na biuro podawcze spółki lub bezpośrednio do sekcji kadr w terminie do dnia 10 lutego 2023r.

Na dokumentach aplikacyjnych proszę o zamieszczenie oświadczenia RODO o treści:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

 

Dodatkowo w przypadku wyrażenia chęci na udział w kolejnych rekrutacjach proszę
o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji w okresie roku od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZWIĄZANYCH Z REKRUTACJĄ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że

 1. Administratorem danych jest: jest  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółką z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112, 76-200 Słupsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050232, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 839-000-56-23, z kapitałem zakładowym w wysokości 16.922.196,00 zł,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku jest możliwy pod adresem do korespondencji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Szczecińska 112 76-200 Słupsk lub adresem e-mail iod@pgkslupsk.pl
 3. Podanie danych osobowych w CV lub innym dokumencie aplikacyjnym jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
 5. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez miesiąc od dnia przesłania CV lub innych dokumentów aplikacyjnych.
 8. Za zgodą kandydatów w okresie roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora danych osobowych.
 9. Dane osobowe po upływie tego okresu zostaną poddane archiwizacji lub zniszczeniu
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowania decyzji oraz profilowaniu (art. 22 RODO)
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

 

 

Autor dokumentu: Kamil Mularczyk
Udostępnił: Kamil Mularczyk (2023-01-19, godz. 12:37)
Modyfikacja: Kamil Mularczyk (2023-01-19, godz. 12:36)
Odwiedzin: 1541