Wspólnie dbamy o środowisko

Biuletyn Informacji Publicznej PGK Słupsk

www.pgkslupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej

» PLATFORMA ZAKUPOWA

Dokumenty
Dostawa nowych kontenerów do zbiórki odpadów
Dostawa nowych pojemników typu MGB do zbiórki odpadów
Rozeznanie rynku - Zakup usług związanych z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-ekologicznej związanej z gospodarowaniem odpadami w ramach projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury (...)
Dostawa nowych pojemników typu koleba i kontenerów typu KP-32 w ramach Projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie"
Dostawa nowego wózka widłowego w ramach Projektu pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie"
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12.
Dostawa 350 sztuk płyt drogowych betonowych o wymiarach 300x150x0,15 beton C30.
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci frakcji energetycznej powstałej z sortowania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji energetycznej z podziałem na 3 części.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji energetycznej z podziałem na 3 części. Część 1-Odbiór i zagospodarowanie odpadów frakcji palnej o kodzie 19 12 10 powstających z przetwarzania odpadów komunalnych wielkogabarytowych. Część 2-Odbiór i zagospodarowa
» PLATFORMA ZAKUPOWA